Vol028模特伊蓓Eva第二套写真49P伊蓓Eva嗲囡囡

Vol028模特伊蓓Eva第二套写真49P伊蓓Eva嗲囡囡

观此二方加减治烦,全在懊腹满二症上分别,因此悟得仲景治寒伤营,无汗烦躁,用麻黄汤,风伤卫,有汗烦躁,用桂枝汤,营卫两伤之烦躁,用大青龙汤;热结膀胱,小便不利之烦躁,用五苓散;膈内拒痛,结胸烦躁,用大陷胸汤;大汗出烦渴,背恶寒,用白虎汤;无表症烦躁,心下硬,用大承气;阳症误下变阴,身热不去之微烦,用冷热各半之栀子干姜汤;下后复发汗,昼日烦躁,夜则安静,身无热之亡阳症,用干姜附子汤。要之,治湿莫若生附、苍术为快。

 今以少阴咽中生疮,不能语言者,又以苦酒汤治之。时时眩冒,忌吐法。

下之若早,语言必乱,以表虚里热故也。川芎石膏汤(《宣明方》)治风热上攻,头目昏眩痛闷,风痰喘嗽,鼻塞口疮,烦渴淋闷,眼生翳膜。

若夫七情所发,逆气填胸,不惟核膜上塞咽喉,甚者攻击满闷欲绝,产后尤多有之。如发汗后,身痛不减,若脉仍浮紧,可再发汗;若汗后身痛不减,而脉变迟者,切不可再发汗,宜桂枝人参芍药汤。

汗流唇赤者,可治,灸心俞。 况原文明谓无里证,不过因阴经受寒,故用温经以散寒耳。

四逆散:邪壅半表里而为厥者也。寒者严凝杀厉之气也。

Leave a Reply